Rozpocznij swój bieg

Dzialalność

W sekcji Działalność znajdują się informacje o zamierzeniach OSiR Skałka - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

  • W dziale Zamierzenia i plany znajdują się informacje o zamierzeniach OSiR Skałka - strategiach, programach działania, projektach, długofalowych, rocznych i okresowych planach działania, planowanych inwestycjach i remontach.