Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość majątku publicznego, jaki pozostaje w dyspozycji OSiR Skałka w Świętochłowicach wynosiła [WPISZ KWOTĘ].

Struktura majątku

Strukturę majątku OSiR Skałka ilustrują tabele poniżej:

środki trwałe i nieruchomości

Nazwa Wartości brutto
Grunty9.584.745,40
Budynki i budowle5.960.011,39
Urządzenia techniczne i maszyny94.381,33
Środki transportu50.536,10
Inne środki trwałe52.286,60
Pozostałe środki trwałe w używaniu87.906,54
Razem:15.829.867,36

Wartości prawne

Wartości prawne: 2.413,18

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:
[WPISZ ZNAK, NR DOKUMENTU]
Nazwa:
Mienie [NAZWA PODMIOTU] wg stanu na dzień 31.12.[WPISZ ROK] r.
z dnia:
[WPISZ DATĘ]
Podmiot stanowiący:
Dyrektor [NAZWA PODMIOTU]
Przechowuje:
Główna Księgowa [NAZWA PODMIOTU]
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
Podstawa ograniczenia:
[PODAJ PODSTAWĘ OGRANICZENIA DOSTĘPU]:
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki

Załączniki

Brak załączników.

Historia zmian

Brak informacji o zmianach.

Metryczka