W przypadku dokumentacji osobowej (kadrowej) OSiR  "Skałka" stosuje ogólną zasadę obowiązku przechowywania dokumentów przez 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy.

Dokumentacja gromadzona jest w wersji papierowej od dnia powołania OSiR "Skałka" tj. 01.01.1980 r.