Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany. Dlatego staramy się, aby nasze serwisy internetowe były dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Data ustalenia tekstu Deklaracji: 10 maja 2019 roku
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 10 maja 2019 roku

Co robimy, aby zapewnić dostępność?

Zgodność z przepisami i standardami

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Ustawa wprowadza do polskiego prawa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej oraz zdefiniowane przez międzynarodową organizację W3C wytyczne zwane skrotowo WCAG 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi, aby były bardziej postrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i rzetelne.

Jeśli chcesz uzyskać o tych przepisach i wytycznych więcej informacji, zobacz:

Standardy

Wytyczne w sprawie dostępności treści internetowych (WCAG 2.1) definiują trzy poziomy dostępności – A, AA i AAA.

Jako cel dla naszego serwisu przyjęliśmy spełnienie kryteriów na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

To Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do następujących stron internetowych i aplikacji mobilnych:

Oświadczenie opiera się na ocenie dokonanej przez dyrektora OSiR „Skałka” według stanu na dzień 10 czerwca 2019 roku, przeprowadzonej na podstawie Raportu z przeglądu dostępności serwisu BIP OSiR „Skałka” dokonanego przez wykonawcę serwisu:

Status pod względem zgodności

Strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej OSiR „Skałka” jest w pełni zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

Zgodność z różnymi urządzeniami oraz z programami i technologiami wspomagającymi osoby z niepełnosprawościami

 • Obsługa: Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki oraz urządzeń dotykowych.
 • Układ graficzny: Strona elastycznie dostosowuje się do różnej wielkości i orientacji ekranów w różnych urządzeniach.
 • Czytniki ekranu: Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak NVDA, JAWS czy VoiceOver.
 • Wygląd: Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek, dzięki czemu możesz swobodnie powiększać lub zmniejszać tekst odpowiednio do swoich potrzeb.
 • Odnośniki: Odnośniki redagujemy w taki sposób, aby były zrozumiałe nawet bez kontekstu treści, która je otacza.
 • Ilustracje: Obrazki i grafiki prezentacyjne opisujemy tekstem zastępczym. Złożone grafiki opisywane są w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów. Grafiki dekoracyjne są pomijane przez czytniki ekranu (zawierają pusty atrybut alt).
 • Filmy i nagrania dźwiękowe: Treść osadzonych w serwisie multimediów przekazujemy bezpośrednio za pomocą dodatkowej ścieżki dźwiękowej (audiodeskrypcja) lub napisów. W przypadku, gdy te utwory nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności, ich zawartość przekazujemy w opisie zastępczym.
 • Kopie dokumentów urzędowych: udostępniane jako załączniki przygotowujemy w dostępnych formatach tekstowych. W przypadku istotnych dokumentów archiwalnych zamieszczamy odpisy ich treści.

Wyłączenia

Staramy się zapewnić dostępność całej zawartości serwisu. Nie możemy jednak zagwarantować dostępności wszystkich załączników wchodzących w sklad dokumentacji technicznej w przypadku ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych.

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 • 1.1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
 • załączonych dokumentów: Nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności. Systematycznie będziemy je poprawiać, zastępując niedostępne wersje dostępnymi. Nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,
 • przełącznik zmiany odstepów w tekście,
 • przełączniki zmiany kontrastu,
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”
 • przełącznik zmiany układu strony,

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Wszystkie strony można przeglądać tylko za pomocą klawiatury. Podczas przeglądania stron możesz skorzystać z poniższych funkcji klawiszy:

 • Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
 • Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
 • Enter - uaktywnia odnośnik i przyciski
 • Spacja - uaktywnia przyciski
 • strzałki w dół i w górę oraz w lewo i w prawo - umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania

Masz prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności wskazanej strony lub elementu strony albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Jeśli korzystanie z naszych serwisów sprawia Ci trudności albo masz jakiś problem z dostępnością stron lub udostępnianych na stronach dokumentów, poinformuj nas o tym:

 • skorzystaj z formularza kontaktowego,
 • napisz e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • zadzwoń pod nr telefonu +48 32 2455 900
 • wyślij list na adres OSiR „Skałka”, ul. Bytomska 40, 41-600 Świętochłowice
 • poproś o pomoc tłumacza migowego.

Uwaga: Alternatywny sposób dostępu polega na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, komunikacyjnego, w tym za pomocą tłumacza języka migowego.

Postępowanie odwoławcze

Jeśli odpowiedź na przesłane przez Ciebie powiadomienie lub wniosek jest niezadowalająca, możesz:

Informacje dodatkowe

Dostępność architektoniczna siedziby OSiR „Skałka”

Wejście do budynku siedziby OSiR „Skałka” zostało przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Inne informacje

Załączniki

Brak załączników.

Historia zmian

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 30 maj 2019 22:35 Jolanta Jasicka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 maj 2019 22:36 Jolanta Jasicka
Artykuł został zmieniony. sobota, 24 sierpień 2019 21:48 Stefan Wajda

Metryczka