W tej części Biuletynu prezentujemy dane identyfikacyjne Ośrodka, dane adresowe i kontaktowe, dane rejestracyjne oraz istotne dane historyczne.

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka", zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Świętochłowice. Działa w formie jednostki budżetowej miasta. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej

OSiR "Skałka" w Świętochłowicach realizuje zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki oraz zaspokaja w tym zakresie potrzeby mieszkańców.

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" powstał jako zakład budżetowy na mocy decyzji nr KF/17/1/79 z dn. 11 czerwca 1979 r. 10 marca 1999 roku OSiR "Skałka" Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/37/99 został przekształcony w jednostkę budżetową Gminy Świętochłowice.

Przedstawiamy wykaz informacji kontaktowych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach.

Cennik opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej pozostających w posiadaniu OSiR „Skałka” oraz usług świadczonych na tych obiektach. Kwoty brutto. Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.