Podstawy prawne

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o przepisach prawa państwowego i prawa lokalnego, którym podlega działalność OSiR Skałka w Świętochłowicach oraz przepisy wewnętrzne regulujące działalność Ośrodka.

  • W tym dziale gromadzimy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach ustanawianych przez władze miasta Świętochłowice, którym podlega działalność OSiR Skałka.

  • Na tej stronie znajdą Państwo skróty do regulaminów i innych przepisów wewnętrznych regulujących różne aspekty działania oraz zasady korzystania z obiektów i urządzeń OSiR Skałka.