W tym dziale gromadzimy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach ustanawianych przez władze miasta Świętochłowice, którym podlega działalność OSiR Skałka.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świętochłowicach został powołany do życia decyzją Prezydenta Miasta Świętochłowic nr KF/17/1/79 z 11 czerwca 1979 r.