Dyrektor OSiR „Skałka” ustalił Regulamin korzystania z basenu przez posiadaczy „Karty 3+” Zarządzeniem nr .... z dnia ....

Poniższy wyciąg jest integralną częścią Regulaminu Ogólnego Obiektu.

  1. Posiadacze karty 3+ mogą korzystać jednorazowo, bezpłatnie z basenu krytego przez maksymalnie półtorej godziny dziennie.
  2. Po przekroczeniu limitu czasu (1,5 godziny) klient zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty zgodnie z cennikiem.
  3. Korzystanie z basenu na powyższych warunkach jest możliwe: od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do godz. 18:00, w soboty od godz. 6:00 do godz. 14:00, w niedziele od godz. 8:00 do godz. 14:00.
  4. Korzystanie z sauny, solarium, klubu fitness oraz basenu w godzinach niewymienionych powyżej jest odpłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Dyrektor OSiR „Skałka”

Załączniki

Brak załączników.

Historia zmian

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 marzec 2019 01:25 Agnieszka Kulik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 marzec 2019 01:26 Agnieszka Kulik

Metryczka