Dyrektor OSiR „Skałka” ustalił Regulamin korzystania z kart karnetowych Zarządzeniem nr .... z dnia ....

 1. Karnet jest własnością Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach.
 2. Karnet jest dokumentem na okaziciela.
 3. Wstęp na saunę, siłownię, pływalnię (rozliczenie usługi wg. cennika) jest możliwy wyłącznie po okazaniu karnetu.
 4. Karnet jest promocyjną formą wykupienia usług, o określonej wartości, według obowiązującego cennika bez rezerwacji terminu, z zastosowaniem regulaminów porządkowych obiektu.
 5. Wstęp na podstawie karnetu może nastąpić wyłącznie w miarę dostępności miejsc, co określają przepisy ogólne obiektu.
 6. Karnet upoważnia do korzystania z usług przez okaziciela oraz osoby przez niego wskazane.
 7. Okres ważności karnetu wynosi 61 dni.
 8. Karnet ulgowy przysługuje:
  • dzieciom od lat 4 i młodzieży szkolnej oraz akademickiej do 26 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub akademickiej),
  • emerytom, rencistom i inwalidom (za okazaniem ważnego orzeczenia lub legitymacji),
  • opiekunom osób niepełnosprawnych (za okazaniem dokumentu potwierdzającego).
 9. Korzystanie z usług obiektu na podstawie karnetu może się odbywać się wyłącznie w godzinach otwarcia obiektu.
 10. W momencie zakupu karnetu pobierana jest kaucja w wysokości 20 zł. Kaucja stanowi zwrot kosztu karty w  przypadku jej utraty lub  zniszczenia. Kaucja zostaje wypłacona klientowi w przypadku wykorzystania wpłaconej kwoty i zwrócenia karty karnetowej w kasie.
 11. Konto karnetowe można zasilić dowolną kwotą przy dowolnym stanie konta, ale nie niższą od pierwszej wpłaty. W przypadku zasilenia konta karnetowego przed upływem okresu ważności pozostała w momencie dopłaty kwota przechodzi na kolejny okres ważności. Po upływie terminu ważności karta karnetowa niezależnie od stanu konta zostaje zablokowana i korzystanie z niej jest niemożliwe. Jeśli klient zdecyduje się na doładowanie karty w ciągu 61 dni – karta będzie aktywna tak jak w poprzednim przypadku.
 12. Kwota wpłacona na karnet nie jest depozytem, lecz stanowi przedpłatę na poczet usług.
 13. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie dokonuje zwrotów wartości konta karty w przypadku:
 • utraty lub zniszczenia karty,
 • niewykorzystania wartości karty w określonym terminie,
 • niedokonania dopłaty w terminie dni od daty zablokowania karty.
 1. W sytuacji zagubienia lub utraty karty, OSiR nie wydaje „duplikatów” zaginionych egzemplarzy.
 2. Posiadanie karnetu nie uprawnia do wejścia poza kolejnością.
 3. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu.
 4. Karta zgubiona lub skradziona może być zablokowana w okresie jej ważności po osobistym zgłoszeniu w kasie numeru karnetu za okazaniem dowodu tożsamości lub dowodu zakupu (faktury, paragonu).
 5. Każdy posiadacz karnetu powinien zanotować numer karnetu. W przypadku zgłoszenia zaginięcia karnetu przez właściciela karnetu, zostanie wydany nowy karnet, a karnet pierwotny straci ważność. W przypadku odzyskania zablokowanego karnetu zostanie on zwrócony właścicielowi.
 6. Zwrot nieużywanej karty karnetowej powinien nastąpić najpóźniej do roku od ostatniego korzystania z niej. Po tym terminie karta zostaje anulowana, a środki na koncie oraz kaucja przepadają na rzecz OSiR „Skałka”.
 7. Jeżeli w trakcie korzystania z karnetu na koncie karnetowym stwierdzony zostanie brak środków do zapłaty za usługi, klient zobowiązany jest brakującą różnicę dopłacić gotówką w
 8. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Kierownik Pływalni.

Dyrektor OSiR „Skałka”

Załączniki

Brak załączników.

Historia zmian

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 marzec 2019 01:21 Agnieszka Kulik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 marzec 2019 01:21 Agnieszka Kulik

Metryczka