OSiR "Skałka" prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach, w tym ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Majątek OSiR "Skałka" wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Ośrodka.

Źródła finansowania i rozliczania

Działalność OSiR "Skałka" finansowana jest z budżetu Gminy Świętochłowice, a uzyskane dochody są odprowadzane do budżetu Gminy Świętochłowice.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

Plan dochodów i wydatków

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków ustalany na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Nadzór nad finansami

Nadzór nad finansami Ośrodka sprawuje Dyrektor Ośrodka

Załączniki

Brak załączników.

Historia zmian

Brak informacji o zmianach.

Metryczka