21 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto postępowanie w sprawie naboru pracownika na wolne stanowisko urzędowe Referenta w Dziale Księgowości w OSiR "Skałka" w Świętochłowicach.

Karta informacyjna dokumentu

Dotyczy ogłoszenia nr:
OSiR "Skałka"/1111/1/2017
z dnia
13 listopada 2017 r.
o naborze na stanowisko
Referent w Dziale Księgowości
Liczba zgłoszonych ofert
[WPISZ LICZBĘ]
Liczba wybranych ofert
1
Dane wybranych osób
Ewelina Flis ze Świętochłowic
Uzasadnienie
Wyżej wymieniona kand ydatka w toku postępowania kwalifikacyjnego spełniła kryteria niezbędne do zakwalifikowania do kolejnego etapu naboru, uzyskała wymaganą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiada niezbęd ne przygoto wanie merytoryczne do prawidłowego wykonywania obowiązków na ww. stanowisku.

Załączniki

Brak załączników.

Historia zmian

Brak informacji o zmianach.

Metryczka