Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w biuletynie informacji publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933), zwanym dalej "Biuletynem" , oraz na tablicy informacyjnej w jednostce w której jest prowadzony nabór. 

Zasady Przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w OSiR "Skałka" określa Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Sportu i Rekreacji "Skałka" z dnia 27 kwietnia 2015 r.