Dyrektor OSiR Skałka w Świętochłowicach ogłosił w dniu 19 marca 2015 roku przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego. Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2015 r. do godz. 15:00.

Ogłoszenie o przetargu nr 1/2015

Dyrektor OSiR Skałka w Świętochłowicach

ul. Bytomska 40, 41-600 Świętochłowice

ogłasza

Przetarg pisemny nieograniczony na realizację zadania:

Oddanie w najem lokalu użytkowego

Specyfikcję istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie OSiR "Skałka" lub za zaliczeniem pocztowym.

Miejsce złożenia ofert: sekretariat OSiR "Skałka"

Termin złożenia ofert: 26 marca 2015 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27 marca 2015 r. o godz. 10:30 w pawilonie OSiR "Skałka"

Wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić gotówką w księgowości OSiR w terminie do: 26 marca 2015 r..

Kontakt w sprawie przedmiotu: Barbara Matusik, tel.: 32 2455 900

Kontakt w sprawie procedury: Barbara Matusik, tel.: 32 2455 900

Informacje uzupełniające:
Lokal użytkowy przy kortach tenisowych, przy Alei Parkowej o powierzchni użytkowej 40,71 m2 Grunt przylegający z zagospodarowaniem pod ogródki letnie o powierzchni 235,7 m2 Nieruchomość wraz z gruntem stanowi własność Gminy Świętochłowice, zlokalizowana jest na działce o numerze 3959/4 nr księgi wieczystej KW nr KA1C/00045461/0 i pozostaje w trwałym zarządzie O S i R „Skałka” w Świętochłowicach (DEC.PM nr GN/GH/6844/02/2013). Więcej informacji http://osir-skalka.pl/index.php/aktualnosci/id/1766

Załączniki

Brak załączników.

Historia zmian

Brak informacji o zmianach.

Metryczka