Dyrektor OSiR Skałka w Świętochłowicach wszczął w dniu 20 maja 2014 zamówienie publiczne na realizację zadania: Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert upływa w dniu 29 maja 2014 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o przetargu nr 1/2014

Dyrektor OSiR Skałka w Świętochłowicach

ul. Bytomska 40, 41-600 Świętochłowice

ogłasza

zamówienie publiczne na realizację zadania:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych

Specyfikcję istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie OSiR "Skałka" lub za zaliczeniem pocztowym.

Miejsce złożenia ofert: sekretariat OSiR "Skałka"

Termin złożenia ofert: 29 maja 2014 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 29 maja 2014 r. o godz. 10:30 w w pok. 312, OSiR "Skałka".

Wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić gotówką w księgowości OSiR w terminie do: 26 marca 2015 r..

Kontakt w sprawie przedmiotu: tel.: 32 2455 900

Kontakt w sprawie procedury: Grzegorz Gabor, tel.: 32 2455 900

Informacje uzupełniające:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie www.osir-skalka.pl

Załączniki

Brak załączników.

Historia zmian

Brak informacji o zmianach.

Metryczka