Dyrektor OSiR Skałka w Swiętochłowicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych wyłoniono wykonawcę - firmę „Pietrzak” Sp z o.o. 40-816 Katowice, ul. Bocheńskiego 125.

Wyniki postępowania - karta informacyjna dokumentu

Nr ogłoszenia
OSiR "Skałka"/0621/3/2014
Data umieszczenia
29 maja 2014 r.
Nazwa zadania
Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych
Otrzymano ofert
1
Odrzucono ofert
0
Nazwa i adres wybranego wykonawcy
„Pietrzak” Sp z o.o. 40-816 Katowice, ul. Bocheńskiego 125
Uzasadnienie wyboru
Oferta ww. Wykonawcy, otrzymała największą liczbę punktów według jedynego kryterium określonego przez Zamawiającego – „cena”; jest ofertą spełniającą wymogi określone w SIWZ i nie podlegającą odrzuceniu.
Pełny tekst ogłoszenia:
Zobacz poniżej Załączniki

Załączniki

Brak załączników.

Historia zmian

Brak informacji o zmianach.

Metryczka