Na tej stronie znajdują się informacje o zasadach działania, kompetencjach i trybie działania Dyrektora OSiR Skałka jako organu zarządzającego Ośrodkiem.

Kompetencje dyrektora Ośrodka określa w rozdziale IV Statut OSiR Skałka nadany Ośrodkowi przez przez Radę Miejską w Świętochłowicach.