Na tej stronie znajdują się informacje o dyrektorze OSiR Skałka – o zasadach powoływania, zadaniach, uprawnieniach, trybie działania, przyjmowaniu interesantów oraz informacje o osobach uprawnionych do występowania w imieniu dyrektora OSiR Skałka i zakresie ich pełnomocnictw.

Ośrodkiem zarządza jednoosbowo dyrektor. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Świętochłowice. Dyrektor kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz, działając na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Dyrektorem OSiR "Skałka" w Świętochłowicach jest aktualnie mgr Tomasz Sikorski.