Zgodnie z nadanym przez Radę Miasta Statutem, Ośrodkiem kieruje dyrektor, który jednoosobowo, w ramach czynności zwykłego zarządu, samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania OSiR Skałka i ponosi za nie odpowiedzialność.

W tym dziale publikowane są zarządzenia Dyrektora OSiR Skałka, które wprowadzają w życie, zmieniają bądź uchylają przepisy wewnętrzne, programy i plany działania, ustanawiają składy komisji, rozpoczynają i kończą procedury przetargowe, naboru pracowników, itp.

Dyrektor OSiR Skałka ustanowił Regulamin Organizacyjny Ośrodka, obowiazujący od dnia 10 lipca 2015 roku.

Dyrektor OSiR Skałka ustanowił naboru na wolne stanowiska urzędnicze, obowiazujący od dnia 27 kwietnia 2015 roku.

Dyrektor OSiR Skałka ustanowił Regulamin pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka", obowiazujący od dnia 3 marca 2008 roku.