Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o jednostkach organizacyjnych, agendach, obiektach oraz o wewnętrznych komórkach organizacyjnych (działach, referatach, biurach, samodzielnych stanowiskach) OSiR Skałka i zakresie ich działania, kompetencjach i trybie pracy, a także oraz dane adresowe i kontaktowe.

  • Na tej stronie znajdują się skróty do informacji o obiektach OSiR Skałka, ich lokalizacji, zakresie działania, organizacji wewnętrznej.

  • W tym dziale zamieszczamy informacje o innych podmiotach działających i realizujących na terenie OSiR Skałka zadania w zakresie sportu i rekreacji, ich formie prawnej, podstawie współpracy, zakresie działania.