Dział Pływalń zajmuje się nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem pływalni krytej i ekologicznej. 

Krótki opis - podsumowanie

Krótki opis - podsumwoanie

Dział Techniczno-Remontowy zajmuje się utrzymaniem obiektów i terenów wchodzących w skład OSiR „Skałka” - koszeniem boisk, utrzymaniem czystości, bieżącą konserwacją oraz remontami budynków i infrastruktury będącej w zarządzie Ośrodka.

Karta informacyjna komórki organizacyjnej

Nazwa:
Wieloosobowe stanowisko ds. kadr
Kierujący:
Małgorzata Jurczyńska
Stanowisko:
Biuro
ul. Bytomska 40, pokój: 310
Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
7:00-15:00
Kontakt - telefon:
032 2455 900
Kontakt - e-mail:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania i kompetencje

Do zadań Wieloosobowego stanowiska ds. kadr należy w szczególności: 

  • prowadzenie spraw kadrowych Ośrodka,
  • monitorowanie potrzeb kadrowych w działach i obiektach Ośrodka, 
  • prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora i Głównego Księgowego, 
  • prowadzenie rejestru pisemnych poleceń służbowych, 
  • prowadzenie spraw dotyczących zarządzania etatami w Ośrodku,
  • organizowanie prac związanych z przeprowadzeniem i dokumentowaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników, 
  • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem porządku i dyscypliny pracy w Ośrodku oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie, 
  • koordynowanie szkoleń zawodowych, prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, 
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie organizacji stażów, robót publicznych oraz realizacji prac społecznie-użytecznych.

Dział Administracyjny zajmuje się sprawami organizacyjnymi i pracowniczymi (przyjęcia, zwolnienia), szkolenia pracowników, urlopy, zwolnienia itp.